Næs, Kastrup Sogn

Kort med personnavne 1795.
Kilde: Geodatastyrelsen

Nævnes i 1346 som Nees. Der er udgravet en stor anløbs- og handelsplads fra germansk jernalder ved Næs Strand. Her var en stor forarbejdning af hør til videresalg.
I 1682 var der 7 gårde og 21,6 tdr. hartkorn.

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

Næs er et lille samfund i bunden af Aunø fjord, hvor der i jernalderen og vikingetiden har anløbet skibe til det lille samfund,

Kilde: Historisk Atlas

Næs Skole