Grumløse, Udby Sogn

Grumløse, Udby sogn tidligere benævnt Grimmæløf i 1319, Grymlosæ i 1320.
Løse: er en lysning, mark, eng, græsning eller måske skråning eller dalstrøg.
Første del af navnet er måske et gammelt ånavn, eller måske afmærkning på træ d.v.s. ”Lysningen ved træmærkerne” eller ”Engen ved åen Grim”.

I 1682 var der 11 gårde og 80.4 tdr. hartkorn.

Kilde: Stednavne i Sydsjælland af Svend C. Dahl.

Grumløse Mølle
Lykkesholm, Grumløse 1920
Grumløse Brugsforening