Hee og Helder, købmænd, Algade 81

Harald Sigfred Edward Hee lejede d. 12. januar 1860 R. Meyers forretning med korn, foderstoffer, jern, kul, huder og skind, som havde været lukket efter en ildebrand. Den 27. oktober 1860 købte Harald Hee ejendommen. I 1891 overtog hans søn Otto Hee forretningen. Han døde i 1905, hvorefter hans enke Fritze Hee overtog den. I 1906 ansatte man  Carl Jensen fra Svendborg som bestyrer. Han tog navnet Helder og giftede sig siden med Otto Hee’s enke Fritze.
I Otto Hees tid handlede forretningen med kolonialvarer og delikatesser, tobak og spiritus, fødevarer, isenkram, hørkram, jernvarer, rør og fittings, stangjern, båndjern, jernplader, hestesko og andre smedevarer, sanitetsvarer, gravmonumenter, al slags brændsel, korn og foderstoffer, frø, kunstgødning, olie, benzin, terpentin samt huder og skind! I Harald Hees (f. 1893 og søn af Otto og Fritze Hee) barndom var der ølbryggeri og senere øldepot. I Harald Sigfred Edward Hee’s (1823-1901) tid var der brændevinsbrænderi og handel med manufakturvarer.
Indtil 1928 havde købmandsgården været depot for Carlsbergs produkter. Otto Hee og Fritzes søn, Aage Hee, fik i 1928 overdraget depotets forhandling, der nu blev flyttet til Valdemarsgade. Fritze Hee/Helser døde maj 1943 og Carl Helder blev gift i 1946 med Alma Christensen.  Carl Helder døde i 1956, og hans anden hustru Alma Helder lukkede forretningen den 31. december 1956.
Hun beholdt i første omgang ejendommen, men solgte den i 1962 til snedkermester Viktor Hansen.

Nicolaj Jørgensen – Carl Helder og H. W. Pedersen Isenkram og Støbegods. Der ser man også benzintanken. Barnebarnet Edward Hee kalder det “det nye hus”.

 

Billeder med relation til butikken ses her.
Billeder der her eller kan have relation til familie ses her