Hee og Helder – et gammelt fotoalbum

Hee og Helder, købmænd på Algade 81.

På arkivet har vi netop registreret et gammelt fotoalbum med relation til Algade 81. Her var der i mange år købmandsbutik. Først var forretningen ejet af  købmand Otto Hee, som blev gift d. 2 maj 1891 i København, med Fritze Riis, datter af postmester Riis. Da Otto Hee døde i 1905, blev Carl Helder ansat som bestyrer, og nogle år senere blev han gift med enken Fritze og blev selv købmand.

Familiebillede med tekst fra albummet: “Til højre ses en forløber for det nye lysthus, placeret ”i solen” – det gamle lå på højen alt for mørkt, efterhånden som de store træer voksede op”.

Billederne her er fra albummet, og det første viser familien Hee/Helder i haven. Forrest til højre Froe Hee og til venstre halvsøsteren Ingrid Helder (”Ødde”). Bagved med bowlerhat står Harald Hee (søn af Otto Hee og Fritze), derefter Fritze Helder, ved  blokhuset Carl Helder og endelig en ikke-identificeret mand.
Billedet må være fra ca. 1914 at dømme ud fra Ingrid Helders størrelse, da hun blev født i februar 1910. Harald Hee rejste til Hamburg i maj 1914, og var der til krigsudbruddet d. 30. august. Han vendte derpå hjem, og rejste så i juni 1915 til Sibirien, hvor han havde fået arbejde.

Det samme lysthus en vinterdag.

Man kan se billederne på arkiv.dk
Fortællingen om forretningen kan læses her.
Der er også Ukendte billeder fra Hee og Helder vi gerne vil have hjælp til