Feldbereder / Garver.

En garverfeldbereder eller lædertouger er en person, som hovedsageligt garver afhårede dyrehuder og skind for at konservere og blødgøre dem samt give dem forskellige egenskaber som styrke.

Garverfaget er et årtusind-gammelt erhverv, da det er forudsætningen for, at man kan anvende skind som beklædning.

For at skindet kunne bruges, skulle det garves. Det sker ved at lægge det i blød og bearbejde det på forskellig vis. Hvis ikke man gjorde det, ville det blive stift, – skindet tåler ikke vejrets påvirkning. Man lagde det i blød i forskellige urteudtræk og senere i kemikalieopløsninger for blandt andet at fjerne hår og fedt samt andre urenheder.
Skindet kunne bruges til møbellæder, trommer og beklædning.

Der arbejdes med huder i tromleafdelingen.
Knudsens Garveri
1917 – 1922

Garveriet lå oprindelig på Algade 61, hvor familien Staals købmandsgård havde ligget. Her grundlagde garvermester Martin v. Halle et garveri i 1843. Han havde købt ejendommen efter Farver Johan Frederik Graff. Dengang var det matr. nr. 63b – senere ændret til matr. nr. 28.

Garvermester Hans Knudsens Garveri, Algade 61.
1913

Garveriet i Algade brændte i 1929, og det blev ikke genopført på Algade.
Et nyt garveri blev opført på Københavnsvej 31.

Der fandtes mange feldberedere i Vordingborg tilbage i 1600-tallet, og fra omk. 1790 kan en del ses i Borgerskabsregisteret.  Linket åbner i en ny fane. Hvis man vil se selve Borgerskabsbrevet, må man på Rigsarkivet og finde det under Borgerskabsdokumenter (1765 – 1861) i Vordingborg Rådstue – eller i Borgerskabs- og Næringprotokoller.

En af de ældste feldberedere, vi kan se i Folketællingen 1787, er Anders Nielsen (Algade matr. nr. 77), og i Folketællingen 1840 ses Frederik Sibbern (Algade matr. nr. 59a.). Han fik borgerskab d. 20. juni 1831.

For at finde den rigtige adresse skal man huske på, at der sidenhen er ændret på matrikelnumrene.

Knudsens Garveri

Kilder: Wikipedia, Bøger, Realregister, artikler, billeder og andre arkivalier i arkivet.