Vordingborghallen, Skoleparken 1.

D. 17. oktober 1941 blev der søgt byggetilladelse til opførelse af Vordingborghallen ved Kuskevej til Arkitekterne H. C. Friis-Jensen og Aage Madsen, og byggetilladelsen gives d. 10. juli 1942.

Allerede 17. oktober 1941 ses de første tegninger af Vordingborghallen.
Man kan læse en beskrivelse af hallen på Arkitekturbilleder.dk , hvor der også er flere billeder taget af Martin Toft Burchardi Bendtsen.

Arbejdet blev påbegyndt i 1942, og hallen blev opført og kom under tag, men arbejdet gik i stå, da det var svært af skaffe materialer. I 1944 søges der om tildeling af materialer til at forsætte. Begæring om materiale-bevilling og tildeling af byggematerialer  er underskrevet i 1948, – nu kun af Arkitekt Aage Madsen.

Hallen er opført af træ med en konstruktion af sammenlimede buer.
Tillige med hallen blev der opført en Inspektørbolig.
Murermester Thorvald Nielsen stod for murerarbejdet.

Vordingborghallen 1960

Hallen åbnede d. 3. februar 1951.

Halinspektør Frederik Gedde Christiansen, Kuskevej 14, tiltrådte d. 1. april 1951.
Byggeriet blev færdigmeldt d. 5. juli 1951.

Foran hallen stod Bronzeskulpturen ”Løberen” – en gave fra Isenkræmmer Morten Christensen, – den blev afsløret på hallens indvielsesdag d. 3. maj 1951.
Skulpturen er udført af billedhugger Johannes Hedegaard – omkring 1945-1946.

Afsløring af “Løberen” – 1951

Hallen blev naturligvis straks taget i brug af sportsudøvere bl.a. Vordingborg Badmintonklub og til gymnastikopvisninger, men der afholdtes også bankospil, Prins Jørgens Messe (se billeder fra 1952 her), Julemesse, Sct. Georggildernes loppemarked , hvor bl.a. Viggo Zuschlag var Gildemester, Pensionistfester og Koncerter.
Farmorhuset og Prins Jørgens Garde har nu også hjemme i hallen.

Flere billeder kan se på Arkiv.dk

Links åbner på ny side. Klik på billederne for at se dem i stor udgave.

Kilder: https://www.arkitekturbilleder.dk/bygning/vordingborghallen) – Tegninger findes hos Vordingborg Kommune, avisudklip, billeder, arkivalier m.m. i arkivet, samt skødepanteprotokoller.